20. gadsimta māksla piedāvājumā

20.gs ir nozīmīgs un spožs laiks mūsu mākslā. Galerija nesniedz plašāku ieskatu mākslas procesos, tas būtu pārāk ambiciozs mērķis, bet savu iespēju robežās piedāvājam to mākslinieku darbus, kas darbojušies 20.gadsimta otrajā pusē, radot patiesi paliekošas vērtības, un arī interesantus privātkolekciju darbus no 20.gs pirmās puses.