← Atpakaļ

Baiba Vegere

Galerija Daugava izdevusi mākslinieces Baibas Vegeres darbu katalogu. Izdevumu finansējis uzņēmējs Guntis Rāvis, sastādītāja un teksta autore Anda Treija, mākslinieks Juris Petraškevičs, iespiests Jelgavas tipogrāfijā.

Gleznotāja BAIBA VEGERE (1948) strādā ar pasteli, un šī tehnika nosaka viņas glezniecības formālo pusi un arī saturu. Nez vai pareizi būtu lietot vārdu “nosaka”, drīzāk jau māksliniece izvēlējusies pasteli kā piemērotāko to uzdevumu risināšanai, kuri viņai glezniecībā ir būtiski: kolorīts, gaismēnu smalkās spēles un cilvēka gara pasaule – viiņas mākslas iedvesmas avots. Pastelis ir “virsmas tehnika, kas ļauj realizēties garīgām vibrācijām – reizē ar “smaržu”, gaisu un putekļiem. Vistuvāk paradīzes atmosfērai. Varbūt arī dzeja – uzrakstīta ar krāsainiem pirkstiem.”Tā pasteļglezniecību raksturojis Kurts Fridrihsons, kura personības izpausmes instruments arī ir bijis pastelis.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image